W czwartek rano rozpocznie się też dodatkowa sesja egzaminów gimnazjalnych.
Dodatkowa sesja maturalna przeprowadzona będzie od 1 do 20 czerwca. Podobnie jak w sesji majowej egzaminy będą rano - początek o godz. 9 - i po południu - początek o godz. 14.
W pierwszym dniu dodatkowej sesji maturalnej rano, abiturienci przystąpią do egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu przeprowadzony będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Do egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym ma przystąpić 452 maturzystów, a do egzaminu na poziomie rozszerzonym - 148.
Na piątek - 2 czerwca zaplanowano egzamin z matematyki. Rano zaplanowany został egzamin na poziomie podstawowym, a po południu na poziomie rozszerzonym. Matematykę na poziomie podstawowym ma zdawać 591 osób, a na rozszerzonym - 251 osób.

Egzamin z języka angielskiego - najczęściej wybieranego przez maturzystów języka obcego przeprowadzony będzie w poniedziałek 5 czerwca. W przypadku egzaminów z języków obcych - tak samo jak było to w przypadku języka polskiego i matematyki - oba poziomy będą przeprowadzane jednego dnia. Egzamin z języka niemieckiego będzie 7 czerwca, z języka rosyjskiego - 13 czerwca, z języka francuskiego - 14 czerwca, z języka hiszpańskiego - 16 czerwca, z języka włoskiego - 19 czerwca.
Język angielski na poziomie podstawowym ma zdawać 478 abiturientów, a na poziomie rozszerzonym - 293; niemiecki: na poziomie podstawowym - 55 abiturientów, na rozszerzonym - 43; rosyjski: na poziomie podstawowym - 21, na rozszerzonym - 3; francuski: na poziomie podstawowym - 2, na rozszerzonym - 8; hiszpański: na poziomie podstawowym - 3, na poziomie rozszerzonym - 3; włoski: na poziomie podstawowym - 5, na rozszerzonym - 9.
6 czerwca rano zaplanowano egzamin z historii, po południu - egzaminy z filozofii, historii muzyki, informatyki; 8 czerwca: rano - z biologii, po południu - z łaciny i kultury antycznej; 9 czerwca: rano - z wiedzy o społeczeństwie, po południu - z historii sztuki; 12 czerwca: rano - z chemii, po południu - z geografii. Na ostatni dzień sesji dodatkowej - 20 czerwca - zaplanowano egzaminy z języków mniejszości narodowych, języków regionalnych oraz z różnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów ze szkół dwujęzycznych.

Biologię ma zdawać 377 abiturientów, chemię - 310, geografię - 144, wiedzę o społeczeństwie - 132, historię - 93, fizykę - 80, informatykę - 35, filozofię - 15, historię sztuki - 13, historię muzyki 4, różne przedmioty w językach obcych - dwie osoby.

Nikt w sesji dodatkowej nie będzie zdawał łaciny i kultury antycznej. Nikt też nie będzie zdawał egzaminów z języków mniejszości narodowych: litewskiego, ukraińskiego, białoruskiego oraz z języków regionalnych: łemkowskiego i kaszubskiego.
Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - może ich wybrać maksymalnie sześć.
Egzaminy z przedmiotu do wyboru są zdawane na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy są zaliczane także - na poziomie rozszerzonym - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Dodatkowa ustna sesja maturalna potrwa również do 20 czerwca.
Dodatkowe egzaminy gimnazjalne dla uczniów III klas gimnazjów, którzy nie mogli zdawać ich w kwietniu przeprowadzone będą 1, 2 i 5 czerwca.
Pierwszego dnia będą egzaminy z wiedzy humanistycznej: do egzaminu z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ma przystąpić 1844 uczniów, do egzaminu z języka polskiego - 1810. Drugiego dnia będą egzaminy z wiedzy matematyczno-przyrodniczej: do egzaminu z przedmiotów przyrodniczych ma przystąpić 1806 uczniów, a do egzaminu z matematyki - 1805.

Trzeciego dnia będzie egzamin z języka obcego - najczęściej wybierany przez gimnazjalistów jest język angielski. W sesji dodatkowej, egzamin z tego języka będzie zdawać 1690 uczniów. Do egzaminu z niemieckiego ma przystąpić 207 uczniów, z rosyjskiego - 40, z francuskiego - 4, hiszpańskiego - 2, włoskiego - jeden uczeń.
Uczniowie przystępujący do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym piszą go w swojej macierzystej szkole. Maturzyści przystępujący do egzaminów w terminach dodatkowych zdają je w miejscach wyznaczonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Tylko egzamin maturalny z informatyki abiturienci będą pisać w swoich szkołach. Związane jest to z tym, że część zadań rozwiązywanych jest z wykorzystaniem komputera (konieczne jest odpowiednie oprogramowanie). (PAP)