Uczniowie, wcielając się role przedstawicieli państw członkowskich ONZ, dyskutowali o problemach zmian klimatu i niezbędnych przedsięwzięciach, służących ochronie środowiska na świecie.
Debatujący, w umowny sposób reprezentujący 14 wybranych państw, w tym m.in. Arabię Saudyjską, Australię, Brazylię, Francję, Indie, Rosję, RPA, USA i Polskę, na zakończenie sesji przyjęli większością głosów rezolucję ze wspólnym stanowiskiem na rzecz przeciwdziałania globalnym zmianom klimatycznym.
"Podkreślamy powagę zmian klimatycznych i wzywamy wszystkie Narody do wspólnego działania dla osiągnięcia celów ustalonych podczas Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (1992 r.)" - napisali m.in. w rezolucji młodzi uczestnicy sesji.
Debata odbyła się pod hasłem „Modelowe obrady ONZ". Jej celem było przedstawienie zasad funkcjonowania największej organizacji świata, jaką jest ONZ.
"Chcemy przybliżyć młodym ludziom, jak działa i w jaki sposób podejmuje decyzje ONZ, że głos największych i najmniejszych państw jest tam tak samo ważny" - powiedział dziennikarzom Paweł Jońca z CIFAL. Zaznaczył, że treść przyjętej podczas debaty rezolucji została wypracowana w trakcie wcześniejszych negocjacji, w których uczestniczyli uczniowie, odtwarzający role przedstawicieli poszczególnych państw.

Jońca dodał, że w debacie udział wzięli uczniowie, reprezentujący szkoły, które odpowiedziały na pomysł CIFAL odtworzenia typowej sesji ONZ.

"Jest to ciekawe doświadczenie. Przygotowaliśmy się przez dwa-trzy tygodnie, czytając m.in. dokumenty i opracowania, dotyczące tematu debaty" - powiedział Damian Niedzielski, uczestnik sesji, reprezentujący wraz z kolegą Indie, uczeń płockiego Liceum Ogólnokształcącego im. Księdza Poety Jana Twardowskiego. Dodał, że chociaż polityka nie jest głównym tematem jego zainteresowań, to działania na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla, przyczyniającego się do globalnego ocieplenia, uważa za ważne.
Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL w Płocku to jeden z 9 na świecie ośrodków szkoleniowych dla władz lokalnych, działający we współpracy z Instytutem ONZ ds. Szkoleń i Badań (UNITAR).
CIFAL w Płocku powstał w 2004 r. Jego misją jest promowanie współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń między podmiotami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zwiększających potencjał oraz aktywność na rzecz zrównoważonego rozwoju regionów i krajów.
CIFAL organizuje konferencje i szkolenia m.in. na temat podejmowania inicjatyw w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, planowania zrównoważonego rozwoju miast, gospodarki odpadami i zasobami wody. (PAP)

mb/ ls/ gma/