Stypendium szkolne może otrzymać uczeń w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w jego...
Monika Sewastianowicz
15.11.2012
Uczniom często brakuje podstawowej wiedzy z zakresu muzyki i plastyki. To skutek spychania tych...
Monika Sewastianowicz
15.11.2012
Młodzi nie mają kogo radzić się w sprawach seksu, wobec tego czerpią wzorce z pornografii - mówili...
PAP
15.11.2012
Nowoczesny system nadzoru pedagogicznego zostanie w pełni wdrożony do 2015 r. - poinformowała...
PAP
15.11.2012
Aula Zespołu Szkół w Dobrym Mieście (woj. warmińsko-mazurskie) otrzyma imię zmarłego niedawno...
Boguszewski Marcin
15.11.2012
Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wyłączył czasowo z użytkowania budynek Szkoły Podstawowej w...
Szubański Kamil
15.11.2012
Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w więcej niż jednej placówce, dokładne określenie jego...
Agnieszka Kosiarz
15.11.2012
Ponad 11 mld zł ze środków unjnych przeznaczono na edukację w perspektywie finansowej 2007-2013 -...
PAP
14.11.2012
Historycy dopatrzyli się błędu w jednym z pytań w części humanistycznej próbnego egzaminu...
14.11.2012
Madhav Chavan, autor idei taniego i masowego nauczania czytania, pisania, liczenia, został...
Jaguszewska Marzena
14.11.2012
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie określające sposób organizacji bibliotek w zakładach...
Monika Sewastianowicz
14.11.2012
Grzecznie ubrany uczeń wzbudza pozytywne emocje, a nowoczesny strój kojarzy się z buntownikiem....
14.11.2012
Ok. 100 uczniów zaczęło w br. naukę w klasach o profilu górniczym w Zabrzu. To powrót do...
PAP
14.11.2012
Wojewoda lubuski i minister edukacji narodowej wyrazili zgodę na powołanie Bogny Ferensztajn na...
PAP
14.11.2012
Na zabawkach nie mogą być umieszczane ostrzeżenia sprzeczne z przewidywanym sposobem ich używania,...
Krzysztof Sobczak
14.11.2012
Chorzowscy rzemieślnicy zachęcają gimnazjalistów do nauki zawodu. Oferują uczniom trzy lata nauki...
Piotrowiak Katarzyna
14.11.2012
Nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratorów oświaty i dyrektorów szkół publicznych nie jest...
PAP
13.11.2012
Wedłuch danych zebranych przez kuratoria oświaty do szkół poszło o 12 proc. mniej sześciolatków niż...
Monika Sewastianowicz
13.11.2012
Jeszcze kilka godzin potrwa akcja dogaszania i rozbiórki spalonego dachu Szkoły Podstawowej w...
Szubański Kamil
13.11.2012
Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia...
Monika Sewastianowicz
13.11.2012
Kilkanaście zastępów strażaków gasi pożar poddasza i dachu Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach w...
Szubański Kamil
13.11.2012
W odpowiedzi na pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie przekazywania szkół podmiotom...
Agnieszka Winiarska
13.11.2012
Obecny system nadzoru pedagogicznego się nie sprawdza. Wyniki szkół spadają, a kuratoria nie mają...
Monika Sewastianowicz
13.11.2012
Nauczyciele, choć powinni podchodzić do uczniów indywidualnie, to wciąż padają ofiarą...
Podsiedzik Tomasz
13.11.2012
Do późnych godzin wieczornych we wtorek potrwają prace rozbiórkowe spalonego dachu i poddasza...
Szubański Kamil
13.11.2012
Wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski musi przeprosić b. kurator oświaty Małgorzatę...
PAP
13.11.2012
13, 14 i 15 listopada przeprowadzony zostanie próbny egzamin dla gimnazjalistów - diagnoza wiedzy i...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
13.11.2012
Podstawy programowe szczegółowo określają, jakie wiadomości musi opanować uczeń na danym etapie...
Bożena Barszczewska
13.11.2012
Minister kultury Bogdan Zdrojewski podpisał umowę, na mocy której Szkoła Muzyczna I i II stopnia w...
Zbieg Agata
12.11.2012
Dzieci dotknięte zaburzeniami psychicznymi spędzają lata w szpitalach, które nie są w stanie...
Monika Sewastianowicz
12.11.2012