Gminom pozostał tylko tydzień na wypłatę dodatku uzupełniającego nauczycielom, którzy w ubiegłym roku nie osiągali średnich płac zagwarantowanych w Karcie Nauczyciela.
– Rozporządzenie wskazuje, że wszystkie placówki, a nie tylko szkoły, powinny być uwzględniane przy wyliczaniu średnich płac nauczycieli z określonym stopniem awansu w przeliczeniu na pełne etaty – wyjaśnia Andrzej Antolak z Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Tłumaczy, że gminy powinny wyliczać średnią według wzoru określonego w rozporządzeniu przy uwzględnieniu 14 składników wynagrodzenia pedagogów. Jeśli np. stażyści ze wszystkich szkół na terenie gmin nie osiągają średniej, to różnica kwoty wypłaconej zgodnie ze średnią a kwotą już przez nich otrzymaną będzie im wpłacona w dodatku uzupełniającym. Na dodatek mogą też liczyć ci, którzy już nie pracują w szkole i nie osiągnęli średniej.
W rozporządzeniu został też określony wzór sprawozdania z wykonania obowiązku zapewniania pedagogom średnich płac. Takie sprawozdanie gminy muszą przesłać do 17 lutego dyrektorom szkół, związkom zawodowym i regionalnym izbom obrachunkowym.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 22.01.2010 r.