Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie oświaty umożliwiającą upoważnienie kierowników ośrodków pomocy społecznej przez radę gminy do prowadzenia spraw dotyczących przyznawania indywidualnych świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, czyli stypendiów i zasiłków szkolnych. Za przyjęciem noweli głosowało 414 posłów, żaden nie był przeciw. Samorządowcy czekali pięć lat na zmianę przepisów.
Obecnie prawo do rozpatrywania wniosków i przyznawania pomocy ma prezydent, burmistrz i wójt. Uczniowie lub ich rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wnioski o stypendium szkolne składają do wydziału oświaty. Zwykle weryfikują je jednak pracownicy ośrodka pomocy społecznej.
Po wejściu w życie nowelizacji rodzice czy uczniowie będą mogli składać wnioski bezpośrednio do OPS. Ustawa, którą teraz zajmie się Senat, wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Najwcześniej zatem zacznie obowiązywać od marca.
Krystyna Szumilas, wiceminister edukacji, uważa, że nowe regulacje przyczynią się do większej elastyczności przepisów i lepszego wykorzystywania środków. W budżecie państwa na 2010 rok na Narodowy Program Stypendialny zarezerwowano 505 mln zł, z czego ok. 400 mln zł zostanie przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 25.01.2010 r.