W pojęciu nauczyciela tej szkoły mieszczą się wszyscy nauczyciele uczący w szkole bez względu na...
Anna Dudrewicz
07.11.2012
Na czwartego merytorycznego partnera projektu E-podręczniki do kształcenia ogólnego została wybrana...
PAP
06.11.2012
System awansu zawodowego nauczycieli jest tematem wtorkowego spotkania w MEN w sprawie zmian w...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
06.11.2012
Działająca przy episkopacie Komisja Wychowania Katolickie postuluje wprowadzenie religii na listę...
Monika Sewastianowicz
06.11.2012
Gmina nie może w uchwale określić, że przesłanką skreślenia przedszkolaka z listy wychowanków...
Monika Sewastianowicz
06.11.2012
Samorządy, które mają problemy finansowe, obniżają dodatki motywacyjne dla nauczycieli - informuje...
Monika Sewastianowicz
06.11.2012
Placówki, które chcą w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 uczestniczyć w unijnym programie Owoce...
PAP
06.11.2012
Oferty kandydatów na partnerów technologicznych programu e-podręcznik oceniano w sposób...
Monika Sewastianowicz
06.11.2012
Liczba osób wchodząca w skład rady rodziców zależy od wielkości i rodzaju placówki - informuje...
06.11.2012
Ok. 13,4 mln zł ze środków unijnych na drugi etap budowy nowoczesnego obiektu...
Piotrowiak Katarzyna
06.11.2012
264 najlepszych uczniów ze szkół woeówdztwa lubelskiego otrzymało w tym roku stypendia Prezesa Rady...
Kopeć Zbigniew
06.11.2012
Główną przyczyną zatrzymania opolanki, której sprawa wywołała niedawno poruszenie, była jej...
PAP
05.11.2012
Prokuratura zbada, czy dyrektor szkoły podstawowej w Wieliczkach k. Olecka (woj....
Monika Sewastianowicz
05.11.2012
Po tym, jak na jaw wyszło, że opiekunki w jednym z wrocławskich żłobków znęcały się nad...
Monika Sewastianowicz
05.11.2012
Nowe rozporządzenie ureguluje wykorzystanie internetu w kształceniu ustawicznym. Szkoła udostępni...
Monika Sewastianowicz
05.11.2012
Zaproponowane przez MEN zmiany w finansowaniu przedszkoli idą w złym kierunku - uważa Ryszard...
Serwis Samorządowy PAP
05.11.2012
Zmieniła się struktura organizacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mirosław Sielatycki nie jest...
Monika Sewastianowicz
05.11.2012
Gimnazja miały wyrównywać szanse uczniów, a utrwalają społeczne nierówności informuje Gazeta...
Podsiedzik Tomasz
05.11.2012
Czy efektywność wydatkowania środków publicznych w obszarze edukacji zależy przede wszystkim od...
Monika Sewastianowicz
05.11.2012
Dyrektor szkoły, który stwierdził, że jeden z jego pracowników naruszył obowiązki pracownicze, nie...
Krzysztof Lisowski
05.11.2012
Do jednej z klas w liceum w Opolu Lubelskim uczęszcza aż 40 uczniów. Starostwo powiatowe nie...
Monika Sewastianowicz
04.11.2012
Prawie wszystkie szkoły w woj. pomorskim uczestniczą w unijnym programie Owoce w szkole. W zimowym...
PAP
03.11.2012
W przypadku powierzenia obowiązków dyrektora pierwszeństwo przypada bezwzględnie wicedyrektorowi...
03.11.2012
Szkoły często muszą dokonywać zamówień w trybie określonym w ustawie - Prawo zamówień publicznych....
03.11.2012
Łódź jako pierwsze miasto w kraju wprowadziła wychowanie seksualne w gimnazjach. Organizacją zajęć...
02.11.2012
Polska jest na 10. miejscu w rankingu krajów, których obywatele dobrze znają język angielski -...
Monika Sewastianowicz
02.11.2012
Naukowcy odkryli, że strach przed matematyką uaktywnia rejony mózgu odpowiedzialne za odczuwanie...
Monika Sewastianowicz
02.11.2012
Rzecznik praw dziecka apeluje o skrócenie terminu na dostosowanie placówek do wymogów określonych w...
Monika Sewastianowicz
02.11.2012
Dyrektor Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia Piotr Stegnij zapowiedział w środę, że...
PAP
02.11.2012
Przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela nie ma znaczenia, ile godzin przepracowuje on w danej...
Bożena Barszczewska
02.11.2012