Jaworznicka firma Polska Poczta Elektroniczna, domaga się od szkół w całej Polsce zapłaty za współużytkowanie prywatnych domen internetowych firmy (sbsmen.edu.pl, sbs.edu.pl i sbsmenis.edu.pl). Firma grozi sądem i odcięciem od internetu, jeśli placówki nie podpiszą z PPE umowy i nie uiszczą z stosownych opłat.
MEN, po zbadaniu sprawy, opublikował komunikat, w którym stwierdza, że jaworznicka firma działa zgodnie z prawem. MEN otrzymał z firmy Microsoft Sp. z o.o. wyjaśnienia, zgodnie z którymi powyżej wskazane domeny miały charakter domen wewnętrznych  i były domenami tymczasowymi wykorzystywanymi do instalacji pracowni szkolnych. Administratorzy szkolnych pracowni, aby móc korzystać z internetu, powinni dokonać reinstalacji serwerów na wykupione przez szkoły domeny zewnętrzne, czyli po prostu zmienić używaną domenę na inną.
- Szkoły, które nie dokonały tych czynności dotychczas, a posiadają wykupione w Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej własne domeny do użytku szkolnego (własna strona internetowa, własne konta poczty elektronicznej, itp.) powinny dokonać niezwłocznej zamiany domen - informuje Justyna Saglak z Biura Prasowego MEN.
Z dotychczasowego adresu internetowego mogą korzystać tylko te szkoły, których serwery obsługują intranetową, czyli wewnętrzną sieć szkolną.
Problem z zajmowaniem domeny dotyczy ponad 20 tys. placówek, które w latach 2005-2008 otrzymały od MEN-u pracownie komputerowe, sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Źródło: MEN, 15.12.2009 r., Dziennik „Polska”, 16.12.2009 r.