Stworzenie sali astronomicznej i zgłębianie tajemnic szkła - te projekty szkół z Gniezna i Złotowa...
Pogrzebny Rafał
30.10.2012
Powstanie prawa do ma związek z rozwiązaniem stosunku pracy. Nie ma na nie wpływu fakt, że...
Krzysztof Lisowski
30.10.2012
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem, który uprości system nadzoru pedagogicznego nad...
Monika Sewastianowicz
29.10.2012
We wtorek, 30 października, Trybunał Konstytucyjny zajmie się skargą dotyczącą opłat za...
Monika Sewastianowicz
29.10.2012
Planowane przez ministerstwo wdrożenie nowoczesnych technologii nie przystaje do polskich warunków...
Monika Sewastianowicz
29.10.2012
Na stronie internetowej resortu sprawiedliwości opublikowano ogłoszenie w sprawie konkursu na...
Monika Sewastianowicz
29.10.2012
W przyszłorocznym budżecie zabraknie środków na prawidłową realizację zadań oświatowych - pisze...
Monika Sewastianowicz
29.10.2012
Generalny Inspektor Danych Osobowych apeluje do MEN o zmianę przepisów dotyczących dostępu do...
Monika Sewastianowicz
29.10.2012
Do 15 listopada jednostki samorządu terytorialnego muszą opracować projekt uchwały budżetu na...
29.10.2012
Wkrótce zniknie obowiązek tworzenia odrębnych zespołów dla dzieci zdolnych i mających problemy z...
Monika Sewastianowicz
29.10.2012
Opiekunki ze żłobka w Starogardzie Gdańskim mogą stanąć przed sądem za znęcanie się nad...
Monika Sewastianowicz
29.10.2012
Prawie jedna czwarta gmin nie przekazuje dyrektorom żadnych wytycznych do tworzenia arkuszy...
Serwis Samorządowy PAP
29.10.2012
Walka z nadwagą i otyłością oraz z brakiem aktywności fizycznej wśród uczniów jest celem projektu...
PAP
29.10.2012
Uchwała rady miasta dotycząca utworzenia zespołu szkół nie jest aktem prawnym, którego projekt...
29.10.2012
Senatorowie będą pracować nad projektem, który ma uratować świetlice środowiskowe. Wchodzące od...
Monika Sewastianowicz
26.10.2012
MEN chce zmienić zasady wyrównywania nauczycielskich pensji. Nie będą one już wyliczane dla każdego...
Monika Sewastianowicz
26.10.2012
Dziewczyny dzielą się na głupie i bardzo głupie - głosił tekst jednej z czytanek w podręczniku do...
Monika Sewastianowicz
26.10.2012
Wizytatorzy prowadzący ewaluację nie powinni być obciążeni innymi zadaniami, bo odbije się to na...
Monika Sewastianowicz
26.10.2012
Samorządy nie dostają wystarczających środków na pokrycie wydatków na oświatę, ponieważ subwencja...
Monika Sewastianowicz
26.10.2012
MEN odpowiada, że rozmowy z przedstawicielami Kościoła w sprawie przedmiotu religia będą...
PAP
26.10.2012
W ponad 100 szkołach podstawowych w całej Polsce Telewizja Polska zainauguruje w poniedziałek...
PAP
26.10.2012
Kuratorium oświaty we Wrocławiu odrzuciło i uznało za bezzasadne zastrzeżenia dyrektora...
Małecka Urszula
26.10.2012
Przepisy nakładają na szkoły obowiązek zapewnienia uczniom opieki zdrowotnej na terenie placówki....
Alicja Brzezińska
26.10.2012
Ponad 100 tabletów trafiło do trzech częstochowskich gimnazjów w ramach konkursu zorganizowanego...
Piotrowiak Katarzyna
25.10.2012
Sześć minut będą mieli uczniowie na zaprezentowanie swoich umiejętności retorycznych w XV...
PAP
25.10.2012
Urzędnicy łódzkiego magistratu bezprawnie zabierają nauczycielom herbatę - twierdzą działacze...
Monika Sewastianowicz
25.10.2012
Sejmowa Komisja Edukacji Nauki i Młodzieży pozytywnie zaopiniowała w czwartek część projektu ustawy...
PAP
25.10.2012
Działające przy MEN Forum Rodziców przedstawiło wiceminister edukacji, Joannie Berdzik, swoje...
Monika Sewastianowicz
25.10.2012
Weszło w życie nowe rozporządzenie regulujące przeprowadzanie egzaminów rzemieślniczych. Procedury...
Monika Sewastianowicz
25.10.2012
Religia i etyka powinny zostać przywrócone do ramowego programu nauczania - uważa komisja...
PAP
25.10.2012