Karta nauczyciela nie daje samorządowcom możliwości ustalenia ram czasowych pracy nauczyciela -...
Monika Sewastianowicz
13.08.2012
Dzięki temu, że szkolnictwo zawodowe położy większy nacisk na współpracę szkół z przedsiębiorcami,...
13.08.2012
Krakowskich samorządowców nie zadowala kompromis w sprawie zmian w Karcie nauczyciela. Chcą, by...
Monika Sewastianowicz
13.08.2012
Resort edukacji przypomina, że prawo pozwala na umieszczanie w podręcznikach jedynie informacji o...
Monika Sewastianowicz
13.08.2012
Resort pracy podjął decyzje w sprawie wymiaru urlopu rodzicielskiego. Spośród zaprezentowanych...
13.08.2012
Wkrótce niewiele osób będzie pamiętało o pisaniu kredą na tablicy -tablice interaktywne, dzienniki...
12.08.2012
Ruch Palikota chce, by pełnoletnie dzieci nie odpowiadały solidarnie za zobowiązania rodziców z...
Monika Sewastianowicz
11.08.2012
Wyniki zeszłorocznego badania Najwyższej Izby Kontroli pokazują, że rośnie pokolenie ludzi chorych...
10.08.2012
Paszport wydany dziecku, które nie ukończyło 13 lat, jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Już 11...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.08.2012
Pomysł ze zmianą regulacji dotyczących nauczycielskich urlopów nie podoba się lekarzom medycyny...
Monika Sewastianowicz
10.08.2012
Bardzo niewielu rodziców pośle w tym roku sześciolatki do szkoły. Obawiają się, że placówki są...
Monika Sewastianowicz
10.08.2012
Sędziowie skarżą się na brak realizacji postanowień sądów rodzinnych o umieszczeniu nieletniego w...
Monika Sewastianowicz
10.08.2012
Aż 167 mln zł jest do podziału wogłoszonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji konkursie na Programy...
10.08.2012
Nie ma pieniędzy na utrzymanie wypożyczalni książek w Warszawie. Problemy mają zwłaszcza...
09.08.2012
Liceum Akademickie Korpusu Kadetów w Łysej Górze ma kontynuować najlepsze tradycje szkoły...
09.08.2012
Od początku wakacji do wydziału edukacji łódzkiego UM oferty pracy dla nauczycieli złożyły tylko...
Monika Sewastianowicz
09.08.2012
Ministerstwo doprecyzuje przepisy dotyczące kształcenia uczniów niepełnosprawnych i...
Monika Sewastianowicz
09.08.2012
Jedną z propozycji zmian w udzielaniu urlopów dla poratowania zdrowia jest uzależnienie orzekania...
09.08.2012
Aby odwołać dyrektora szkoły w trakcie roku szkolnego, nie wystarczy stwierdzenie naruszenia przez...
09.08.2012
We wrześniu w Warszawie odbędzie się Samorządowy Kongres Oświaty. Jego uczestnicy będą chcieli...
Serwis Samorządowy PAP
09.08.2012
Skoro zezwolenie na prowadzenie szkoły wydaje wójt, a obwód szkolny ustala rada gminy, to czy wójt...
Agata Piszko
09.08.2012
Nauczycielce, która z powodu stanu zdrowia przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia w okresie...
Agnieszka Kosiarz
09.08.2012
Gdańscy policjanci zatrzymali dwóch nastolatków, którzy dwa tygodnie temu podpalili bezdomnego....
08.08.2012
Związek Nauczycielstwa Polskiego uznał, że propozycja, by o urlopie dla poratowania zdrowia...
08.08.2012
W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie określające wykaz jednostek podległych i...
Monika Sewastianowicz
08.08.2012
Fundacja Rozwoju Wolontariatu, w ramach projektu Nowoczesny Patriotyzm, objętego honorowym...
08.08.2012
Na wtorkowym spotkaniu w ministerstwie edukacji zawarto kompromis w sprawie urlopów dla poratowania...
Monika Sewastianowicz
08.08.2012
Uprawnienia ministra edukacji w zakresie określania kryteriów egzaminowania uczniów są zbyt...
Monika Sewastianowicz
08.08.2012
Do zadań własnych gminy należy także prowadzenie polityki prorodzinnej, a tym samym wspieranie...
Anna Dudrewicz
08.08.2012
Kadry w oświacie
Telewizja po wakacjach przestanie emitować część programów dla dzieci - donosi portal sfora.pl. Z...
07.08.2012