Socjologowie z Pracowni Badań i innowacji społecznych "Stocznia" w badaniach wykonanych dla Centrum Nauki Kopernik, zapytali nauczycieli co im przeszkadza prowadzić na lekcjach doświadczenia. Na pytanie odpowiadało 50 nauczycieli z Warszawy i Mazowsza. Dla wielu z nich blokadą jest liczebność klas i nieprzewidywalne zachowanie uczniów. Inne przyczyny nie podejmowania doświadczeń to brak pieniędzy, brak pomocy dydaktycznych i źle wyposażone pracownie, brak internetu w klasach, zbyt mała liczba godzin lekcyjnych,.
Zwyczaj prowadzenia lekcji w formie wykładu przełamują najrzadziej matematycy. Rzadko, co przyznali socjologowie, nauczyciele wykazują się kreatywnością, choć są i tacy, którzy charakteryzują się wielką inwencją.
Centrum Nauki Kopernik przygotowuje właśnie pokazowe zestawy doświadczalne i planuje uruchomić platformę internetową, z której nauczyciele będą mogli brać pomysły.
Polskiej szkole brakuje podejścia empirycznego, praktycznych doświadczeń. To widać po wynikach szkolnych egzaminów: od podstawówki aż po maturę na egzaminach humanistycznych uczniowie wypadają lepiej, niż z wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Również Międzynarodowe Badania Umiejętności 15-latków tzw. PISA wykazały, że polscy uczniowie gubią się w zadaniach doświadczalnych i takich, w których muszą samodzielnie rozwiązać problem.

Gazeta Wyborcza, 14 października 2009 r., Aleksandra Pezda