„Gazeta Prawna” zamieszcza rozmowę z Lillą Jaroń, wiceminister edukacji, na temat planowanych nowych zasad działania Systemu Informacji Oświatowej.
Pani wiceminister ocenia, że obecny system nie działa sprawnie. W nowym dane zbierane będą on-line, co zapewni jego aktualność. W systemie zostanie wprowadzony tzw. moduł analityczny, zawierający dane odpersonalizowane, które będą wykorzystane tylko do celów statystycznych. Dostęp do niego będą miały m.in. kuratoria, samorządy, centralne i okręgowe komisje egzaminacyjne.
Dane o uczniach będą zbierane indywidualnie. Każdy uczeń opisany będzie m.in. poprzez numer PESEL, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo. W systemie znajdzie się też informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych, promocji do następnej klasy. Poradnie pedagogiczno-psychologiczne będą wprowadzały dane o wydanych opiniach i orzeczeniach.
Zapytana o zastrzeżenia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Lilla Jaroń odpowiada, że dane personalne uczniów będą szczególnie chronione i zabezpieczone. Dostęp do tych informacji będzie miał tylko dyrektor szkoły i poszczególne okręgowe komisje edukacyjne. Zostanie też odgórnie zdefiniowany zakres dostępu do nich dla poszczególnych podmiotów. Żaden podmiot nie będzie miał bezpośredniego dostępu do centralnej bazy danych zlokalizowanej w MEN. Poszczególne podmioty będą mogły korzystać z gotowych raportów statystycznych i z przetworzonych informacji, niezawierających danych osobowych - mówi.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 21.12.2009 r.