Nauczyciele złożyli do ZUS tylko 23 wnioski o przyznanie świadczeń kompensacyjnych. Ich przeciętna wysokość wynosi 1540 zł.
– Jestem zaskoczony dużą wysokością świadczeń kompensacyjnych. Z naszych wcześniejszych wyliczeń wynikało, że nauczyciele pragnący z nich skorzystać otrzymają około 800 zł – mówi Stefan Kubowicz, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.
Z danych ZUS wynika, że od 1 lipca tego roku, czyli daty, od kiedy weszła w życie ustawa dająca prawo do ubiegania się o świadczenia kompensacyjne (specjalne wcześniejsze emerytury dla nauczycieli), do oddziałów ZUS w całej Polsce wpłynęły zaledwie 23 wnioski o takie świadczenia. Otrzymują je trzy osoby, które średnio pobierają 1540 zł. Natomiast decyzje odmowne zostały wydane w 11 przypadkach.
Wpływ na wysokość tego rodzaju świadczenia ma kapitał początkowy i składki na ubezpieczenie emerytalne zapisane na koncie emerytalnym od 1 stycznia 1999 r. Ich wysokość zależy od tego, kto jak długo pracuje i ile zebrał składek. Trzeba jednak pamiętać, że zwaloryzowany kapitał początkowy i suma składek na ubezpieczenie emerytalne jest dzielona przez średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat. O świadczenie kompensacyjne będą mogli występować nauczyciele (bez względu na płeć), którzy do 31 grudnia 2014 r. ukończą 55 lat. Później ten wiek będzie podnoszony do 2032 roku.

Gazeta Prawna, 16 grudnia 2009 r., Bożena Wiktorowska