Rzeczpospolita” w artykule „Nauka i zabawa z dotacji europejskich” przedstawia cele, na jakie  szkoły w całej Polsce przeznaczają unijne pieniądze. Z dotacji na szkolenia i wyrównywanie szans dzieci i młodzieży korzystają przedszkola i wszystkie typy szkół.
W radomskich szkołach od początku października realizowane są cztery programy edukacyjne finansowane przez Unię Europejską. Obejmują one zajęcia wyrównawcze i dodatkowe dla szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i zawodowych. W programach bierze udział 30 szkół, w tym 12 podstawowych, 8 liceów i 10 szkół zawodowych. Na realizację tych projektów miasto pozyskało prawie osiem milionów złotych z Europejskiego Funduszu Spójności. – W tym roku będziemy się starali o pieniądze na realizację kolejnych siedmiu projektów, które, jeżeli zostaną zaakceptowane, będziemy realizować w szkołach i przedszkolach w roku przyszłym i 2011 – dodaje rzeczniczka prasowa prezydenta Radomia.
Również Wrocław realizuje programy edukacyjne za pieniądze unijne programu operacyjnego Kapitał Ludzki, niektóre z nich we współpracy z Politechniką Wrocławską i i Uniwersytetem Wrocławskim. W tym roku szkolnym we Wrocławiu realizowanych jest też 14 projektów w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Dzięki nim dodatkowe zajęcia odbywają się m.in. w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1. Program „Wprowadzenie nowej metody przeciwdziałania objawom ADHD" zakłada, że we wrocławskich podstawówkach, najmłodsi uczniowie z ADHD, mogą liczyć na asystenta w szkole.
Także łódzkie szkoły korzystają z dotacji w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”. Poza tym wiele łódzkich przedszkoli realizuje programy za unijne pieniądze, które mają wyrównać szanse edukacyjne dzieci z najbiedniejszych i zaniedbanych rodzin. Podobne programy realizowane są również w łódzkich podstawówkach, gimnazjach i liceach.
W Rzeszowie dzięki dotacjom unijnym realizowanych jest kilka projektów w ramach programów: „Uczenie się przez całe życie” Comenius, „Leonardo da Vinci”, „Młodzież w działaniu” „Kapitał ludzki”. Dzięki nim w wielu rzeszowskich szkołach realizowane są ciekawe projekty. P[pieniądze przeznaczono m.in. na dodatkowe zajęcia psychologiczno–pedagogiczne czy specjalistyczne dla uczniów nadpobudliwych z przejawami ADHD, z wadami wymowy. Dzięki środkom unijnym rzeszowskie zawodówki rozszerzyły swoją ofertę edukacyjną. I tak np. w Zespole Szkół Mechanicznych zorganizowano kurs szybowcowy, a w Zespole Szkół Samochodowych uczniowie uczą się nowoczesnej diagnostyki technicznej pojazdów samochodowych przy współpracy z przyszłymi pracodawcami.
 
Źródło: Rzeczpospolita, 20.12.2009 r.