18.01 konferencją w Gdańsku zainaugurowany został cykl szesnastu wojewódzkich spotkań konsultacyjnych. Na konferencjach prezentowane są, przygotowane przez MEN, założenia zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Projekty zmian są poddawane konsultacjom społecznym. Podczas konferencji wojewódzkich będą zbierane opinie przedstawicieli zainteresowanych środowisk na temat projektowanych rozwiązań.
W trakcie czterech dyskusji panelowych zorganizowanych w ramach konferencji prezentowano kierunki zmian w kształceniu praktycznym w szkolnictwie zawodowym, w organizacji kształcenia zawodowego i ustawicznego, w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Na specjalnie utworzonej stronie internetowej www.konferencje.men.gov.pl zostały zamieszczone materiały z informacjami na temat proponowanych kierunków zmian. Z tej strony można też pobrać broszury przygotowane dla uczestników konferencji.
Od 18 stycznia do końca kwietnia 2010 roku trwają konsultacje społeczne projektów zmian proponowanych przez MEN. Przy pomocy formularza dostępnego na stronie www.konsultacje.men.gov.pl każdy zainteresowany może zadawać pytania czy zgłaszać swoje uwagi. Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania będą sukcesywnie publikowane.
 
Źródłóo: MEN, 18.01.2010 r.