Na stronie internetowej BIP MEN opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.
W projekcie rozporządzenia nie określa się wzorów świadectw szkolnych promocyjnych (szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej), zobowiązując szkoły do opracowania własnych wzorów takich świadectw. W projekcie określono jednak niezbędne elementy, jakie powinno zawierać każde świadectwo szkolne promocyjne.
W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie jednego wzoru świadectwa ukończenia szkoły danego typu, który będzie obowiązywał zarówno w szkołach dla dzieci i młodzieży, jak i w szkołach dla dorosłych.
Wprowadza się nowy wzór świadectwa dojrzałości dla absolwentów, którzy zdadzą egzamin maturalny na warunkach obowiązujących od roku szkolnego 2009/2010.
Wprowadza się nowy wzór świadectwa szkolnego promocyjnego dla uczniów, którzy ukończyli klasę I gimnazjum zgodnie z nową podstawą programową.
Dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich uczestniczących w rocznym przygotowaniu przedszkolnym w przedszkolu lub w punkcie proponuje się wzór informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 
Źródło: BIP MEN, 28.01.2010 r.