Samorządy zachęcają dyrektorów, aby wykorzystywali dodatkową godzinę pracy nauczycieli niezgodnie z przepisami. Zamiast prowadzić dodatkowe zajęcia z uczniami, mają przeznaczać ją np. na zastępstwa.
Do 29.01. dyrektorzy szkół muszą przygotować sprawozdanie za I półrocze roku szkolnego dotyczące obowiązku przepracowania przez nauczycieli dodatkowej godziny. Od tego roku szkolnego każdy nauczyciel ma obowiązek, ponad 18 godzin tzw. pensum, przepracować dodatkowo godzinę tygodniowo. Przepisy mówią, że ma być przeznaczana na pracę z dziećmi, które chcą rozwijać zainteresowania lub mają problemy z nauką.
Jak sprawdzili dziennikarze, ze sposobem wykorzystywania tej godziny jest różnie. Niekiedy gminy prowadzące szkoły namawiają dyrektorów do przeznaczania tej godziny np. na zastępstwa. A to jest niezgodnie z Kartą Nauczyciela.
ZNP domaga się od resortu edukacji narodowej sprawdzenia, na co wykorzystywana jest dodatkowa godzina.
Sławomir Broniarz, prezes ZNP, uważa, że trzeba zwiększyć nadzór kuratorium, aby ukrócić samowolę dyrektorów i samorządowców. Z kolei kuratoria zapowiadają, że nie będą kontrolować szkół, jeśli nie otrzymają oficjalnego pisemnego zawiadomienia.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 26.01.2010 r.