Rozporządzenie ministra edukacji z 29 grudnia 2009 r. sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat rozszerza listę uczniów tych szkół o osoby, którym sytuacja życiowa czy zdrowotna uniemożliwia kontynuację nauki w szkole dla młodzieży. Tak jak dotychczas, do szkół dla dorosłych mogą chodzić uczniowie, którzy skończyli 16 lat, ale mają opóźnienie w cyklu kształcenia i nie są w stanie ukończyć normalnej szkoły podstawowej czy gimnazjum.
MEN wyjaśnia, że nowy przepis ma umożliwić naukę uczniom długo chorującym czy odbywającym długotrwałą rehabilitację, a także małoletnim matkom, które ze względu na obowiązki macierzyńskie nie mogą chodzić do szkoły dla młodzieży. Zajęcia w szkołach dla dorosłych odbywają się w systemie zaocznym, czyli w weekendy, zwykle co dwa tygodnie.
Ponadto od 2012 roku resort edukacji planuje likwidację techników i liceów uzupełniających.
– Wówczas w szkołach dla dorosłych będą mogli się uczyć wszyscy, którzy z różnych przyczyn nie ukończyli edukacji w gimnazjum, liceum czy zasadniczej szkole zawodowej – wyjaśnia Zbigniew Włodkowski, wiceminister edukacji.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 21.01.2010 r.