Fiskus może żądać od kontrahenta nie tylko faktur

Organ podatkowy może żądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą, przedstawienia wszelkich dokumentów w zakresie objętym kontrolą u podatnika w celu sprawdzenia ich...

11.12.2012

Państwo działa bezprawnie, ale odszkodowania nie ma

Sam fakt, że państwo nie implementowało dyrektywy unijnej i nie wydało aktu prawnego automatycznie nie przesądza o wypłaceniu odszkodowania spółkom pokrzywdzonym przez to zaniechanie stwierdził Sad...

08.12.2012

Potwierdzenie odbioru pisma nie może budzić wątpliwości

Samorząd terytorialny

Aby organ administracji mógł przyjąć, iż pismo zostało doręczone w trybie doręczenia zastępczego, zwrotne potwierdzenie odbioru nie może budzić wątpliwości, co do prawidłowości wypełnienia wszystkich...

07.12.2012

Decyzja musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną

Samorząd terytorialny

Decyzja dotycząca rejestracji pojazdu obarczona jest wadą, skoro nie można określić, czy pochodzi ona od osoby upoważnionej, działającej w imieniu organu administracji, czy też nie, - bowiem podane...

06.12.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski