O samym orzeczeniu (sygn. C-465/11) i jego skutkach dla stosowania prawa w Polsce pisze szeroko dr Małgorzata Sieradzka w opublikowanym na naszej witrynie komentarzu do wyroku (zob. niżej link do artykułu). Tekst komentarza będzie również dostępny w programie LEX Prawo Europejskie, zawierającym największą w Polsce bazę glos do orzeczeń europejskich.