Składki na ubezpieczenie są kosztem podatkowym

Wydatki na składki z tytułu umowy ubezpieczenia strat poniesionych przez spółkę na skutek uchybień w działaniu jej organów statutowych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

10.07.2012

TK: przepisy o „trzynastkach” dyskryminują matki

Przepis, który odbiera prawo do tzw. trzynastki kobietom korzystającym z urlopów macierzyńskich, jest niezgodny z konstytucją - orzekł w poniedziałek Trybunał Konstytucyjny. Przepis ten nie straci...

09.07.2012

Telewizja Polska S.A. przegrywa w sądzie z Prezesem UZP

WSA w Warszawie oddalił skargę Telewizji Polskiej S.A. na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nakładającą na Telewizję Polską karę pieniężną w wysokości 150.000 zł z tytułu udzielenia...

09.07.2012

Wykreślenie z rejestru podatnika VAT jest decyzją

Rozstrzygnięcie naczelnika urzędu skarbowego podjęte w formie postanowienia o wykreśleniu spółki z rejestru, jako podatnika podatku od towarów i usług jest decyzją administracyjną. Takie stanowisko...

06.07.2012

Mała elektrownia wodna wygrała proces z miastem Kłodzko

Środowisko

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił 29 czerwca 2012 r. apelację Miasta Kłodzko od wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy uwzględniającego powództwo właściciela Małej Elektrowni Wodnej w Kłodzku, który...

05.07.2012