Potwierdzenie odbioru pisma nie może budzić wątpliwości

Samorząd terytorialny

Aby organ administracji mógł przyjąć, iż pismo zostało doręczone w trybie doręczenia zastępczego, zwrotne potwierdzenie odbioru nie może budzić wątpliwości, co do prawidłowości wypełnienia wszystkich...

07.12.2012

Decyzja musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną

Samorząd terytorialny

Decyzja dotycząca rejestracji pojazdu obarczona jest wadą, skoro nie można określić, czy pochodzi ona od osoby upoważnionej, działającej w imieniu organu administracji, czy też nie, - bowiem podane...

06.12.2012

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez VAT

Samorząd terytorialny

Pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest czynnością mieszczącą się w sferze publicznoprawnej, w wykonywaniu której, gmina występuje w roli organu władzy publicznej. Takie...

05.12.2012