WSA: nie ma dachu, nie ma budynku

Budownictwo

Skoro nie można mówić o dachu, to i nie można mówić o budynku w tej części, i obiekt taki w części powinien być wyłączony z opodatkowania. Tak wynika z wyroku WSA w Bydgoszczy z 23 października 2012...

28.11.2012

Koszt ustalenia wartości nieruchomości ponosi organ

Budownictwo

Wszelkie koszty ustalenia wartości nieruchomości w postępowaniu w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości obciążają organy administracji publicznej, a...

26.11.2012

Motyw usuwającej drzewo osoby nie ma znaczenia

Samorząd terytorialny

Bez znaczenia dla bytu odpowiedzialności pozostają pobudki czy motywy, jakimi kieruje się osoba usuwająca drzewo, nie ma również znaczenia jej stan świadomości co do bezprawności takiego działania...

26.11.2012

Motyw usuwającej drzewo osoby nie ma znaczenia

Środowisko

Bez znaczenia dla bytu odpowiedzialności pozostają pobudki czy motywy, jakimi kieruje się osoba usuwająca drzewo, nie ma również znaczenia jej stan świadomości co do bezprawności takiego działania...

26.11.2012

Ksiądz nie uchroni podatnika od karnej stawki

Podatnik, który jako źródło przychodu wskaże pożyczkę od księdza nie może liczyć na to, że fiskus nie zastosuje wobec niego sankcyjnej stawki opodatkowania. Tak wynika z wyroku WSA w Białymstoku z 7...

24.11.2012

WSA: budynek musi mieć dach

Skoro nie można mówić o dachu, to i nie można mówić o budynku, w tej części, i obiekt taki w części powinien być wyłączony z opodatkowania. Tak wynika z wyroku WSA w Bydgoszczy z 23 października 2012...

23.11.2012

Decyzja o wymeldowaniu nie powoduje utraty praw

Samorząd terytorialny

Celem decyzji o wymeldowaniu jest doprowadzenie do zgodności faktycznego miejsca pobytu osoby z miejscem rejestracji. Decyzja ta nie powoduje powstania ani utraty jakichkolwiek praw, tym samym nie...

23.11.2012