Wniesienie skargi konstytucyjnej stanowi zagadnienie wstępne

Samorząd terytorialny

Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli przed Trybunałem Konstytucyjnym toczy się postępowanie w przedmiocie konstytucyjności przepisów, których wykładnia stanowi istotę sporu pomiędzy...

19.11.2012

PIT: zamiar nie ma znaczenia

Nie ma znaczenia, czy w momencie nabycia nieruchomości zamiarem właściciela było przeznaczenie jej do sprzedaży z zyskiem, lecz to, że podatnik podjął działania mające charakter ciągły i...

16.11.2012

VAT od bankowozu nie zawsze można odliczyć w całości

Aby w pełnej wysokości odliczyć podatek naliczony związany z zakupem bankowozu, pojazd ten winien służyć takiej działalności opodatkowanej podatnika, w której wykorzystywanie tego typu pojazdu jest...

15.11.2012

Podatnik nie obroni się przed wynikiem kontroli

Jeśli wynik kontroli wskazuje wyłącznie stwierdzone uchybienia oraz dokonuje ustaleń faktycznych nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Takie stanowisko przedstawił NSA w wyroku z 26...

15.11.2012

Wejście na teren sąsiedni wymaga pozwolenia na budowę

Samorząd terytorialny

Brak wcześniej uzyskanego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia powoduje wydanie decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia wejścia na teren nieruchomości sąsiedniej orzekł WSA w Lublinie.

15.11.2012

Strasburg: zbrodni wojennych amnestia nie obejmuje

Wznowienie postępowania i skazanie za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości i ludobójstwo, których sprawca wcześniej został objęty amnestią, nie narusza praw podstawowych uznał Europejski...

14.11.2012

Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są jawne

Samorząd terytorialny

Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej mają jawny charakter. Narodowy Fundusz Zdrowia ma obowiązek zamieszczania na swej stronie internetowej informacji o każdej zawartej umowie, z...

14.11.2012