Tauron nie odzyska nadpłaty podatku akcyzowego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nie uwzględnił skargi Tauron Wytwarzanie i nie stwierdził nadpłaty w podatku akcyzowym od sprzedaży energii za 2008 rok - poinformował Tauron w komunikacie....

21.11.2012

Wydatek na spotkanie zawsze jest kosztem reprezentacji

Wydatki na spotkania zawsze będą stanowić koszty reprezentacji, ponieważ w każdym przypadku wiązać się one będą z występowaniem w imieniu podatnika i pełnieniem funkcji przedstawicielskich. Takie...

20.11.2012

WSA: pytanie do TK, sprawa zawieszona

Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli przed Trybunałem Konstytucyjnym toczy się postępowanie w przedmiocie konstytucyjności przepisów, których wykładnia stanowi istotę sporu pomiędzy...

19.11.2012

Składka na OC stanowi przychód członka zarządu

Składka płacona przez spółkę na ubezpieczenie wszystkich członków zarządu daje możliwość obliczenia przychodu w odniesieniu do każdej z objętych ubezpieczeniem osób. Takie stanowisko wynika z wyroku...

19.11.2012

Wniesienie skargi konstytucyjnej stanowi zagadnienie wstępne

Samorząd terytorialny

Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli przed Trybunałem Konstytucyjnym toczy się postępowanie w przedmiocie konstytucyjności przepisów, których wykładnia stanowi istotę sporu pomiędzy...

19.11.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski