Sądowa ugoda ws. dostępu do toalety

Józef Głuchowski pozwał dwa warszawskie oddziały banków o naruszenie jego dóbr osobistych poprzez nieudostępnienie toalety. Na dzisiejszej rozprawie zawarł z jednym z banków ugodę. Na jej mocy bank...

22.02.2012

Sanitariusz ma prawo do pomostówki

BHP

Katalog prac o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych ma charakter zamknięty. Oznacza to, że cech tych nie mogą posiadać inne prace choćby...

21.02.2012

Stypendia dla wybitnych naukowców są opodatkowane

Stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców nie jest objęte zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako przychód z innych źródeł...

21.02.2012