Motyw usuwającej drzewo osoby nie ma znaczenia

Samorząd terytorialny

Bez znaczenia dla bytu odpowiedzialności pozostają pobudki czy motywy, jakimi kieruje się osoba usuwająca drzewo, nie ma również znaczenia jej stan świadomości co do bezprawności takiego działania...

26.11.2012

Motyw usuwającej drzewo osoby nie ma znaczenia

Środowisko

Bez znaczenia dla bytu odpowiedzialności pozostają pobudki czy motywy, jakimi kieruje się osoba usuwająca drzewo, nie ma również znaczenia jej stan świadomości co do bezprawności takiego działania...

26.11.2012

Ksiądz nie uchroni podatnika od karnej stawki

Podatnik, który jako źródło przychodu wskaże pożyczkę od księdza nie może liczyć na to, że fiskus nie zastosuje wobec niego sankcyjnej stawki opodatkowania. Tak wynika z wyroku WSA w Białymstoku z 7...

24.11.2012

WSA: budynek musi mieć dach

Skoro nie można mówić o dachu, to i nie można mówić o budynku, w tej części, i obiekt taki w części powinien być wyłączony z opodatkowania. Tak wynika z wyroku WSA w Bydgoszczy z 23 października 2012...

23.11.2012

Decyzja o wymeldowaniu nie powoduje utraty praw

Samorząd terytorialny

Celem decyzji o wymeldowaniu jest doprowadzenie do zgodności faktycznego miejsca pobytu osoby z miejscem rejestracji. Decyzja ta nie powoduje powstania ani utraty jakichkolwiek praw, tym samym nie...

23.11.2012

Polska na razie nie wydali homoseksualisty z Ugandy

WSA w Warszawie uwzględnił skargę obywatela Ugandy, homoseksualisty, na decyzję o odmowie nadania mu statusu uchodźcy i udzielenia innych form ochrony. Nie zostanie on na razie wydalony do kraju, w...

23.11.2012

Gmina nie może wprowadzać opłat za podłączenie do sieci

Samorząd terytorialny

Z faktu, że sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę należą do zadań własnych gminy nie wynika kompetencja dla organu gminy do wprowadzania opłat za podłączenie do sieci podmiotów chcących z niej...

22.11.2012

Rezydent za granicą to nie terytorium Polski

Polski podatnik korzystający za granicą z usług zagranicznego kontrahenta nie pobiera od niego zryczałtowanego podatku dochodowego. Tak wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 25 października 2012 r.

22.11.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski