Interpretacja daje ochronę także następcy

Następca prawny zainteresowanego może skorzystać z ochrony, jaką daje interpretacja indywidualna wyłącznie wówczas, gdy zainteresowany, któremu udzielono interpretacji, zastosował się do niej przed...

02.07.2012