SN: homoseksualny partner przejmuje prawo do najmu mieszkania

Samorząd terytorialny

Osoba tej samej płci, którą łączyła więź uczuciowa, fizyczna i gospodarcza z osobą mieszkającą w wynajmowanym mieszkaniu, przejmuje po jej śmierci najem mieszkania tak samo jak konkubina czy żona -...

04.12.2012

Komornikowi także należy się wynagrodzenie

Komornikowi sądowemu będącemu płatnikiem należy się wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Rzeszowie z 30...

03.12.2012

NSA: karanemu taksówkarzowi można cofnąć licencję

Brak wymogu dobrej reputacji jest dostatecznym powodem do tego, aby uznać, że posiadacz licencji nie spełnia wymogów uprawniających do wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego uznał...

02.12.2012

WSA: immunitet nie zwalnia z opłaty za parkowanie

Żaden z aktów prawnych regulujących zasady parkowania w płatnej strefie miasta nie przewiduje zwolnienia senatorów czy posłów a także członków Trybunału Stanu z opłaty za parkowanie w strefie...

29.11.2012

Kara umowna nie jest wyłączona z przychodów

Brak jest podstaw do przyjęcia, iż kwota kary umownej podlega, na mocy art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT, wyłączeniu z przychodów podatkowych. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Gliwicach z 30...

29.11.2012

"Możliwość" nie jest opodatkowana

W przypadku świadczeń nieodpłatnych opodatkowaniu może podlegać tylko przychód rzeczywiście otrzymany, a nie możliwy do otrzymania. Takie stanowisko wyraził WSA we Wrocławiu w wyroku z 19...

29.11.2012

WSA: nie ma dachu, nie ma budynku

Budownictwo

Skoro nie można mówić o dachu, to i nie można mówić o budynku w tej części, i obiekt taki w części powinien być wyłączony z opodatkowania. Tak wynika z wyroku WSA w Bydgoszczy z 23 października 2012...

28.11.2012