Kwestionowanie ceny sprzedaży wymaga wnikliwej analizy

Organ podatkowy przyjmując tylko swoiste domniemanie zaniżenia przez podatnika ceny zbywanej nieruchomości z uwagi na fakt powiązań rodzinnych nie wykazuje w sposób przewidziany prawem, że ustalona...

12.03.2012

NSA: prezydent miasta musi udostępnić faktury

Faktura bądź rachunek stanowi dowód na dysponowanie majątkiem komunalnym, a tym samym powinna być udostępniona zainteresowanemu na zasadach określonych przez ustawę o dostępie do informacji...

09.03.2012

NSA: prezydent miasta musi udostępnić faktury

Samorząd terytorialny

Faktura bądź rachunek stanowi dowód na dysponowanie majątkiem komunalnym, a tym samym powinna być udostępniona zainteresowanemu na zasadach określonych przez ustawę o dostępie do informacji...

08.03.2012

SIWZ musi być jasna i klarowna

Budownictwo

To zamawiający odpowiada za właściwe i precyzyjne opisanie wymagań w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uwzględniając wszelkie niezbędne dane i parametry - przypomina Krajowa Izba Odwoławcza...

08.03.2012