NSA zakończył spór o akcyzę od smarów

Polski ustawodawca, wprowadzając podatek akcyzowy na oleje smarowe, nie naruszył unijnych regulacji. Takie stanowisko wynika z uchwały siedmiu sędziów NSA z 29 października 2012 r.

07.11.2012

Interes prawny stowarzyszenia musi wynikać z przepisu prawa

Samorząd terytorialny

Warunkiem koniecznym dla przyznania zdolności sądowej organizacji społecznej nieposiadającej osobowości prawnej jest prowadzenie przez tą organizację takiej działalności statutowej, która dotyczy...

06.11.2012