Interpretację można wydać bez odpisu KRS

Z regulacji dotyczących wniosku o interpretację indywidualną nie wynika obowiązek pełnomocnika, aby do wniosku obok swojego pełnomocnictwa załączył odpis z KRS potwierdzający umocowanie osób...

11.06.2012

Legalizacja samowoli nie przewiduje prowadzenia mediacji

Budownictwo

Legalizacja na podstawie przepisów prawa budowlanego nie przewiduje prowadzenia mediacji ze stroną celem rozważenia i uwzględnienia w rozstrzygnięciu sytuacji osobistej strony czy też powodów...

08.06.2012