Wydatki na kawę nie są przychodem pracownika

Wydatków poniesionych na rzecz pracowników, dotyczących drobnych artykułów spożywczych, tj. kawy, herbaty, cukru, mleka i wody nie dolicza się do wynagrodzenia pracowników.

05.06.2012

Sąd rozstrzygnął uczelniany spór o nieruchomość

Budownictwo

Budynek Uniwersytetu Rolniczego przy al. Mickiewicza 24/28 stoi na nieruchomości będącej własnością Uniwersytetu Jagiellońskiego - w piątek sąd oddalił apelację UR w sprawie wpisania go jako...

04.06.2012

Lokalne referendum musi zwierać jasne i zrozumiałe pytanie

Samorząd terytorialny

Komisja powołana do oceny wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego nie może domniemywać rzeczywistych intencji inicjatora referendum ani zmieniać, odpowiednio do tych intencji, sformułowania...

01.06.2012

Kapitalizacja jest formą zapłaty odsetek

Skapitalizowane odsetki od pożyczki niezwiązanej z działalnością inwestycyjną spółki należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów spółki w dacie kapitalizacji, a nie w dacie faktycznej zapłaty...

01.06.2012