Nadanie statutu ZOZ jest aktem prawa miejscowego

Samorząd terytorialny

Uchwała w sprawie nadania nowego brzmienia statutu zakładowi opieki zdrowotnej jest aktem prawa miejscowego i w kosekwencji podlega ona obowiązkowi publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym uznał...

05.11.2012

Złamane drzewo można wyciąć tylko po zezwoleniu

Złamanie się drzewa, czy spowodowane tym faktem zagrożenie bezpieczeństwa, może jedynie stanowić uzasadnienie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie takiego drzewa, lecz nie może usprawiedliwiać...

03.11.2012

NSA: biegły ma zbadać ceny w całej miejscowości

Odniesienie się do przeciętnych cen w wybranych tylko dzielnicach, a nie do przeciętnych cen w danej miejscowości może mieć istotny wpływ na określenie wartości rynkowej przedmiotu czynności...

02.11.2012

Zakres kontroli wojewody nie zależy od przedmiotu uchwały

Samorząd terytorialny

Ustawa o samorządzie powiatowymnie uzależnia możliwości wydania rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody od przedmiotu uchwały rady powiatu i stanowi podstawę do wydania takiego rozstrzygnięcia również w...

01.11.2012

SN: samowolka z pozwoleniem na budowę

Samowolką budowlaną jest podjecie inwestycji, która miała pozwolenie na budowę, ale zgoda ta nie była ostateczna stwierdził Sąd Najwyższy.

01.11.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski