Organ nie może doręczyć kserokopii decyzji

Wymóg doręczenia spełniony jest wówczas, gdy strona otrzyma oryginał decyzji zawierający wszystkie wymagane w Ordynacji podatkowej elementy. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Gliwicach z 4...

19.10.2012

ETS: masło ma mieć ponad 80 proc. tłuszczu

Nie można wprowadzać do obrotu produktów mlecznych ze słowem masło w nazwie, jeśli nie spełniają one unijnych kryteriów określonych dla masła orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE.

19.10.2012