Członek zgromadzenia związku międzygminnego to nie radny

Samorząd terytorialny

Ustawa o samorządzie gminnym nie zawiera regulacji pozwalającej zgromadzeniu związku międzygminnego ustalać diety i zwrotu kosztów podróży dla członków tego zgromadzenia, gdyż adresatem tego przepisu...

16.10.2012

Spłata na rzecz byłego męża zwalnia przychód z PIT

Przychód z tytułu odpłatnego zbycia części odziedziczonego mieszkania w przypadku przeznaczenia go na spłatę byłego męża za należną mu połowę własnego mieszkania korzysta ze zwolnienia z podatku...

15.10.2012

Wójt musi ufać swojemu sekretarzowi

Samorząd terytorialny

Pozycja jaką zajmuje sekretarz w strukturze organizacyjnej gminy sprawia, że charakter relacji między nim a wójtem jest szczególny. Relacje zawodowe między wójtem a sekretarzem gminy muszą opierać...

15.10.2012

Teściowa skutecznie odbierze pismo

Okoliczności związane z przekazaniem pisma adresatowi nie mogą być podstawą obalenia domniemania doręczenia pisma. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 8 sierpnia 2012 r.

15.10.2012

Przyszły rolnik może sprzedać grunt bez podatku

Dla oceny charakteru planowanej sprzedaży gruntu nie ma znaczenia deklarowany przez stronę zamiar rozpoczęcia produkcji rolniczej. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Opolu z 25 kwietnia 2012 r.

12.10.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski