SN: uchwała w sprawie utraty mocy wyroku łącznego

Sąd Najwyższy podjął w poniedziałek uchwałę w skłądzie 7 sedziów, w której stwierdził, że przy kolejnym wyroku łącznym traci moc tylko ta część poprzedniego orzeczenia, która dotyczy tej samej...

30.10.2012

Usunięcie złamanego drzewa wymaga zezwolenia

Środowisko

Złamanie się drzewa, czy spowodowane tym faktem zagrożenie bezpieczeństwa, może jedynie stanowić uzasadnienie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie takiego drzewa, lecz nie może usprawiedliwiać...

29.10.2012

Biegły bada ceny w całej miejscowości

Odniesienie się do przeciętnych cen w wybranych tylko dzielnicach, a nie do przeciętnych cen w danej miejscowości może mieć istotny wpływ na określenie wartości rynkowej przedmiotu czynności...

29.10.2012

Wezwać do usunięcia naruszenia prawa można tylko raz

Samorząd terytorialny

Żadne przepisy nie przewidują wielokrotnego skutecznego wnoszenia zażaleń czy odwołań. Przyjęcie odmiennego poglądu byłoby sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości wszystkich podmiotów wobec prawa....

26.10.2012

Opinia kuratora oświaty nie ma charakteru uznaniowego

Samorząd terytorialny

Kurator oświaty wydając opinię dotyczącą zamiaru połączenia szkół, nie działa w warunkach uznania, lecz związania treścią przepisu, która sprowadza się do tego, że zobowiązany jest wydać pozytywną...

25.10.2012

Należy odróżnić informację publiczną od jej nośnika

Samorząd terytorialny

Należy odróżnić informację publiczną od jej nośnika, jakim jest dokument prywatny. O ile udostępnieniu lub odmowie podlegają informacje, o których mowa w ustawie o pracownikach samorządowych, to nie...

25.10.2012