Hipoteka zmniejsza podatek od darowizny

Jeżeli jeden ze współwłaścicieli nieruchomości podaruje swój udział drugiemu współwłaścicielowi, w zamian za zwolnienie z obowiązku spłaty zaciągniętego solidarnie kredytu, to wartość hipoteki...

11.10.2012

Sąd Najwyższy usunął dwoje sędziów z zawodu

Sąd Najwyższy usunął dwoje sędziów z zawoduSąd Najwyższy złozył z urzędu dwoje sędziów : Annę S. z Sądu Rejonowego z Białej Podlaskiej i Macieja Ł. z Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. Dwie sprawy...

10.10.2012

Sąd polubowny zapłaci VAT

Budownictwo

Działalność sądu polubownego powołanego przez organizację samorządu zawodowego architektów podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług.

10.10.2012

Strasburg: homoseksualność to nie powód do izolacji

Umieszczenie w izolatce więźnia, który poskarżył się na nękanie przez innych osadzonych z powodu jego orientacji seksualnej, stanowiło akt dyskryminacji oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania...

10.10.2012

Dla zwolnienia z podatku ważne jest źródło przychodu

Aby cała kwota przychodu uzyskana z tytułu sprzedaży lokalu mogła korzystać z ulgi podatkowej, podatnik powinien przychody te w okresie dwóch lat w całości przeznaczyć na nabycie budynku mieszkalnego...

10.10.2012

Asystent Marka Dochnala wygrał w Strasburgu

Polska naruszyła europejską konwencję praw człowieka, stosując wobec Krzysztofa Popendy, asystenta lobbysty Marka Dochnala, prawie pięcioletni areszt oraz odmawiając mu prawa do widzenia z rodziną -...

09.10.2012

Decyzja środowiskowa dla bloku w Turowie została uchylona

Środowisko

Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) w Jeleniej Górze uchyliło decyzję środowiskową dla budowy nowego bloku energetycznego Elektrowni Turów, przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia - wynika z...

09.10.2012

Sąd polubowny zapłaci VAT

Działalność sądu polubownego powołanego przez organizację samorządu zawodowego architektów podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług.

09.10.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski