Sąd nie może uchylać się od wykładni przepisów

Samorząd terytorialny

Nie do przyjęcia jest sytuacja, gdy sąd administracyjny uchyla się od wykładni przepisów mogących mieć w sprawie zastosowanie, bo wydaje mu się to trudne i rezygnuje z tego powodu - ze wskazania...

08.10.2012

Małżonek ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Pozostawanie w związku małżeńskim nie jest okolicznością uniemożliwiającą przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na osobę w nim pozostającą, która wymaga opieki, w sytuacji gdy współmałżonek nie jest...

07.10.2012

Mandat radnego wygasa na starych zasadach

Samorząd terytorialny

Do wygaszania mandatów radnych i wójtów w kadencji 2010-2014 mają nadal zastosowanie przepisy ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw orzekł NSA.

05.10.2012

Małżonek ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Samorząd terytorialny

Pozostawanie w związku małżeńskim jest nie jest okolicznością uniemożliwiającą przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na osobę w nim pozostającą, która wymaga opieki, w sytuacji gdy współmałżonek nie...

05.10.2012

Szkolenie kierowcy musi być zgodne z programem

Samorząd terytorialny

Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest prowadzenie szkolenia niezgodnie z obowiązującym programem bądź wydanie...

05.10.2012