Prezydent odmówił wnioskodawcy udostępnienia informacji publicznej polegającej na umożliwieniu wglądu w treść decyzji administracyjnej określającej odszkodowanie za nieruchomość przejętą przez gminę pod budowę drogi publicznej. Organ powołał się na ochronę prywatności adresata decyzji.

Od decyzji odwołał się wnioskodawca wskazując, że ochrona prywatności i autonomia informacyjna nie mają charakteru absolutnego, z uwagi na prawa i wolności innych jednostek, czy też potrzeby życia w zbiorowości. Zainteresowany wskazał, że w dacie przejęcia nieruchomości pod drogę przysługiwało mu względem właścicielki roszczenie o przeniesienie jej własności i dlatego, że dobrowolnie nie wykonała swojego zobowiązania wynikającego z przedwstępnej umowy sprzedaży spowodowała, że wnioskodawca nie otrzymał odszkodowania związanego z wydaną przez prezydenta decyzją.


Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Samorządowym>>>