Asystent Marka Dochnala wygrał w Strasburgu

Polska naruszyła europejską konwencję praw człowieka, stosując wobec Krzysztofa Popendy, asystenta lobbysty Marka Dochnala, prawie pięcioletni areszt oraz odmawiając mu prawa do widzenia z rodziną -...

09.10.2012

Decyzja środowiskowa dla bloku w Turowie została uchylona

Środowisko

Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) w Jeleniej Górze uchyliło decyzję środowiskową dla budowy nowego bloku energetycznego Elektrowni Turów, przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia - wynika z...

09.10.2012

Sąd polubowny zapłaci VAT

Działalność sądu polubownego powołanego przez organizację samorządu zawodowego architektów podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług.

09.10.2012

Sąd nie może uchylać się od wykładni przepisów

Samorząd terytorialny

Nie do przyjęcia jest sytuacja, gdy sąd administracyjny uchyla się od wykładni przepisów mogących mieć w sprawie zastosowanie, bo wydaje mu się to trudne i rezygnuje z tego powodu - ze wskazania...

08.10.2012

Małżonek ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Pozostawanie w związku małżeńskim nie jest okolicznością uniemożliwiającą przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na osobę w nim pozostającą, która wymaga opieki, w sytuacji gdy współmałżonek nie jest...

07.10.2012

Mandat radnego wygasa na starych zasadach

Samorząd terytorialny

Do wygaszania mandatów radnych i wójtów w kadencji 2010-2014 mają nadal zastosowanie przepisy ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw orzekł NSA.

05.10.2012

Małżonek ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Samorząd terytorialny

Pozostawanie w związku małżeńskim jest nie jest okolicznością uniemożliwiającą przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na osobę w nim pozostającą, która wymaga opieki, w sytuacji gdy współmałżonek nie...

05.10.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski