Sąd: karta miejska bez numeru PESEL

Kodowanie numeru PESEL na karcie miejskiej, jako nośniku imiennego biletu komunikacji miejskiej, w celu jej ewentualnego wykorzystania w przyszłości jako uniwersalnego narzędzia wnoszenia opłat za...

23.09.2012

NSA: ABW ma ujawnić statystyki podsłuchów

ABW powinna, na wniosek Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, udzielić informacji o liczbie stosowanych kontroli operacyjnych, m.in. podsłuchów - wynika z orzeczenia, jakie w piątek wydał Naczelny Sąd...

21.09.2012

Karta miejska nie może zawierać numeru PESEL

Samorząd terytorialny

Kodowanie numeru PESEL na karcie miejskiej, jako nośniku imiennego biletu komunikacji miejskiej, w celu jej ewentualnego wykorzystania w przyszłości jako uniwersalnego narzędzia wnoszenia opłat za...

21.09.2012

Od wykonawcy obcokrajowca nie można wymagać więcej

Przepisu art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych nie można poddawać takiej wykładni, która prowadziłaby do nałożenia na wykonawców pochodzących spoza terytorium Polski dalej idących...

21.09.2012

Gmina nie wybuduje drogi krajowej

Budownictwo

W przypadku braku zabezpieczenia gminie odpowiednich środków finansowych ze strony budżetu państwa, realizacja zadań z własnych środków obejmująca wypłaty odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod...

20.09.2012

Gmina nie może finansować budowy drogi krajowej

Samorząd terytorialny

W przypadku braku zabezpieczenia gminie odpowiednich środków finansowych ze strony budżetu państwa, realizacja zadań z własnych środków obejmująca wypłaty odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod...

20.09.2012

Umowa przechowania "ujawnia" dochody nieujawnione

Nie można biorącego w depozyt obciążać skutkami przekazania mu środków nieznajdujących pokrycia w ujawnionych przychodach składającego. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Opolu z 22 sierpnia 2012...

20.09.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski