Prawa autorskie nie dotyczą wizerunku

Osoba fizyczna nie posiada praw autorskich do swojego własnego wyglądu, wizerunku, a wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku nie jest wynagrodzeniem za korzystanie z praw autorskich lub za...

17.09.2012

Fiskus nie może sam podzielić ulgi na dziecko

Jednostronne dokonanie przez któregoś z rodziców zmiany proporcji podziału kwoty ulgi na dziecko nie upoważnia organu podatkowego do dokonania podziału tej proporcji w częściach równych. Takie...

14.09.2012

Certyfikaty inwestycyjne są jak pieniądze

Certyfikaty inwestycyjne otrzymane w wyniku wniesienia do funduszu inwestycyjnego udziałów spółki stanowią przychód, który należy opodatkować w dniu przeniesienia praw do udziałów na fundusz. Takie...

13.09.2012

Sam rachunek nie daje prawa do ryczałtu

Jeżeli kwota należności wypłacana jest na podstawie rachunku a nie na podstawie zawartej umowy, to nie jest spełniony warunek do zastosowania ryczałtu. Takie stanowisko wynika z interpretacji...

12.09.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski