Wykonawca nie zbada zdolności finansowej zamawiającego

Wykonawcy nie mają uprawnień do badania na gruncie Prawa zamówień publicznych, możliwości finansowych zamawiającego, który zdecydował się przeznaczyć na realizację zamówienia więcej środków, niż...

09.09.2012

Nakaz nieprawomocny, egzekucja nieważna

Egzekucja komornicza przeprowadzona na podstawie nieprawomocnego nakazu zapłaty jest nieważna, dlatego firma, która zleciła ją komornikowi, powinna zwrócić ściągnięte już tą drogą pieniądze - orzekł...

07.09.2012

Placówka opiekuńcza to nie budynek mieszkalny

Budynek placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, chorym lub w podeszłym wieku nie jest wykorzystywany na cele mieszkaniowe. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Gdańsku z...

07.09.2012

Składki przeznaczone na opłatę są zwolnione z podatku

Dochody stowarzyszenia pochodzące, ze składek członkowskich, które przeznaczone zostaną na opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność, podlegać będą zwolnieniu przedmiotowemu...

07.09.2012

Autobus szkolny nie zawsze musi zabierać ucznia spod domu

Samorząd terytorialny

W zwrocie z domu do szkoły chodzi niewątpliwie o drogę pokonywaną przez dziecko samodzielnie (tzn. bez pomocy gminy), a więc drogę z domu bezpośrednio do szkoły albo drogę z domu do punktu...

06.09.2012