Decyzja inspektora pracy wymaga rzetelnego uzasadnienia

BHP

Powinnością organu wydającego rozstrzygnięcie w ramach uznania administracyjnego jest uzasadnienie rozstrzygnięcia w sposób świadczący o wyjaśnieniu wszystkich okoliczności faktycznych oraz zbadaniu...

03.04.2012

SN: jeden konsorcjant nie wystąpi sam przed sądem

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są łącznie legitymowani do występowania w postępowaniu sądowym o zwrot wadium. Nie ma natomiast takiego uprawnienia jedynie jeden...

03.04.2012

SN: jeden konsorcjant nie wystąpi sam przed sądem

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są łącznie legitymowani do występowania w postępowaniu sądowym o zwrot wadium. Nie ma natomiast takiego uprawnienia jedynie jeden...

03.04.2012

ETS: zamawiający powinien wyjaśniać rażąco niską cenę

Samorząd terytorialny

Instytucja zamawiająca powinna zażądać od wykonawcy udzielenia wyjaśnień, jeżeli oferta wydaje się zawierać cenę rażąco niską. Zamawiający nie ma natomiast obowiązku zażądania wyjaśnień w przedmiocie...

02.04.2012

ETS: zamawiający powinien wyjaśniać rażąco niską cenę

Budownictwo

Instytucja zamawiająca powinna zażądać od wykonawcy udzielenia wyjaśnień, jeżeli oferta wydaje się zawierać cenę rażąco niską. Zamawiający nie ma natomiast obowiązku zażądania wyjaśnień w przedmiocie...

02.04.2012