Wakacje podatkowe także dla nabywców nieruchomości

1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem powstaje...

29.03.2012

Pełnomocnictwo to nie tylko sam dokument

Brak formalny odwołania w postaci braku pełnomocnictwa osoby działającej w imieniu odwołującego i podpisującej odwołanie, dotyczy nie tylko samego dokumentu pełnomocnictwa pochodzącego bezpośrednio...

29.03.2012

Sąd uniewinnił oskarżonych ws. upadłości huty

Pięciu z siedmiu oskarżonych o spowodowanie upadłości Huty Andrzej opolski Sąd Okręgowy uznał we wtorek za niewinnych. Pozostała dwójka ma zapłacić kary grzywny w wysokości 5 i 2,5 tys. zł.

28.03.2012

Pełnomocnictwo to nie tylko sam dokument

Budownictwo

Brak formalny odwołania w postaci braku pełnomocnictwa osoby działającej w imieniu odwołującego i podpisującej odwołanie, dotyczy nie tylko samego dokumentu pełnomocnictwa pochodzącego bezpośrednio...

27.03.2012

Ocieplenie altany nie zwiększa jej powierzchni użytkowej

Budownictwo

Ocieplenie altany nie powoduje powiększenia jej powierzchni użytkowej czyli powierzchni budynku wyliczonej w oparciu o fizyczny obmiar jego powierzchni po wewnętrznej długości ścian. Tym samym nie ma...

27.03.2012

Osoby zagraniczne prowadzą księgi rachunkowe

Obywatel Ukrainy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą na terytorium Polski w zakresie transportu drogowego nie może prowadzić dokumentacji rachunkowej w formie podatkowej księgi przychodów...

26.03.2012

ETS: Komisja mogła badać zdarzenia sprzed akcesji

Komisja Europejska miała prawo, w ramach prowadzonego dochodzenia w dziedzinie konkurencji, zażądać od Slovak Telekom informacji na temat jej działalności przed przystąpieniem Słowacji do Unii...

26.03.2012