Organ podatkowy orzekł o odpowiedzialności prezesa zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ wniosek o ogłoszenie upładłości został złożony zbyt późno. Według organu spółka znacznie wcześniej znalazła się w sytuacji wymagającej złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Więcej>>>