NSA: wyjazd turystyczny to nie zmiana adresu

Nie jest zmianą adresu w rozumieniu Ordynacji podatkowej czasowy wyjazd w celach turystycznych bądź służbowych poza miejsce zamieszkania bądź pracy. Zawiadomienie organu o czasowym wyjeździe za...

02.04.2012

Budowa drewutni nie wymaga pozwolenia

Budowa wolno stojącej parterowej drewutni nie wymaga z mocy prawa uzyskania pozwolenia na budowę, nawet w sytuacji zamiaru jej realizacji sprzecznie z przepisami techniczno-budowlanymi- wynika z...

01.04.2012

Wakacje podatkowe także dla nabywców nieruchomości

1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem, powstaje...

31.03.2012

Wakacje podatkowe także dla nabywców nieruchomości

Budownictwo

1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem powstaje...

30.03.2012

ETS potwierdza przegraną KE w sporze z Polską o CO2

Rozpatrując odwołanie Komisji Europejskiej od wyroku sądu pierwszej instancji, Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził w czwartek, że KE przekroczyła swe uprawnienia, narzucając w 2007 r. Polsce...

29.03.2012

Wyjazd turystyczny nie oznacza zmiany adresu

Nie jest zmianą adresu w rozumieniu Ordynacji podatkowej czasowy wyjazd w celach turystycznych bądź służbowych poza miejsce zamieszkania bądź pracy. Zawiadomienie organu o czasowym wyjeździe za...

29.03.2012