Nie można zmieniać wymagań w trakcie oceny ofert

Dopasowywanie wymagań zamawiającego w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu na etapie oceny ofert prowadzi do rażącego naruszenia ustawy - Prawo zamówień publicznych, a w szczególności...

25.09.2012

Każdy dozwolony podział zysku wyklucza opodatkowanie

Każdy dozwolony przepisami k.s.h. podział zysku wyklucza zastosowanie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Takie stanowisko wynika z...

24.09.2012

Usługi assistance podlegają zwolnieniu z VAT

Usługi assistance świadczone przez spółkę w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń mogą korzystać ze zwolnienia z VAT. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 8 maja 2012 r. oraz z wyroku WSA w...

24.09.2012

Sąd: karta miejska bez numeru PESEL

Kodowanie numeru PESEL na karcie miejskiej, jako nośniku imiennego biletu komunikacji miejskiej, w celu jej ewentualnego wykorzystania w przyszłości jako uniwersalnego narzędzia wnoszenia opłat za...

23.09.2012

NSA: ABW ma ujawnić statystyki podsłuchów

ABW powinna, na wniosek Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, udzielić informacji o liczbie stosowanych kontroli operacyjnych, m.in. podsłuchów - wynika z orzeczenia, jakie w piątek wydał Naczelny Sąd...

21.09.2012

Karta miejska nie może zawierać numeru PESEL

Samorząd terytorialny

Kodowanie numeru PESEL na karcie miejskiej, jako nośniku imiennego biletu komunikacji miejskiej, w celu jej ewentualnego wykorzystania w przyszłości jako uniwersalnego narzędzia wnoszenia opłat za...

21.09.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski