Przedsiębiorca zorganizował transport pracowników do i z pracy. Przedsiębiorstwo wskazało, że nie jest w stanie określić świadczenia przypadającego na konkretną osobę z uwagi na fakt "otwartego" charakteru tego dojazdu, dostępnego dla ogółu pracowników i zróżnicowanych odległości przejazdów.

Więcej>>>