Od wykonawcy obcokrajowca nie można wymagać więcej

Przepisu art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych nie można poddawać takiej wykładni, która prowadziłaby do nałożenia na wykonawców pochodzących spoza terytorium Polski dalej idących...

21.09.2012

Gmina nie wybuduje drogi krajowej

Budownictwo

W przypadku braku zabezpieczenia gminie odpowiednich środków finansowych ze strony budżetu państwa, realizacja zadań z własnych środków obejmująca wypłaty odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod...

20.09.2012

Gmina nie może finansować budowy drogi krajowej

Samorząd terytorialny

W przypadku braku zabezpieczenia gminie odpowiednich środków finansowych ze strony budżetu państwa, realizacja zadań z własnych środków obejmująca wypłaty odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod...

20.09.2012

Umowa przechowania "ujawnia" dochody nieujawnione

Nie można biorącego w depozyt obciążać skutkami przekazania mu środków nieznajdujących pokrycia w ujawnionych przychodach składającego. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Opolu z 22 sierpnia 2012...

20.09.2012

Rada może odmówić rozwiązania z radnym stosunku pracy

Samorząd terytorialny

Nie można zgodzić się z twierdzeniem, iż rada gminy musi wyrazić zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli pracodawca nie stawia mu zarzutów związanych z wykonywaniem mandatu radnego...

18.09.2012

WSA: prawa autorskie nie dotyczą wizerunku

Osoba fizyczna nie posiada praw autorskich do swojego własnego wyglądu, wizerunku, a wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku nie jest wynagrodzeniem za korzystanie z praw autorskich lub za...

18.09.2012

Prawa autorskie nie dotyczą wizerunku

Osoba fizyczna nie posiada praw autorskich do swojego własnego wyglądu, wizerunku, a wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku nie jest wynagrodzeniem za korzystanie z praw autorskich lub za...

17.09.2012