SN: nierówne traktowanie musi być wykazane przed sądem

Dyskryminację należy udowodnić, wskazując kryterium gorszego traktowania - orzekł Sąd Najwyższy. Nie można porównywać sytuacji dwóch osób zatrudnionych na różnych stanowiskach zróżnicowanie statusu...

27.08.2012

Wpłaty na fundusz remontowy nie są fakturowane

Brak jest podstaw do fakturowania wewnętrznych rozliczeń między Wspólnotą a jej członkami, w związku z ponoszonymi kosztami zarządu nieruchomością wspólną oraz na fundusz remontowy, nawet po...

27.08.2012

Małżonek może dostać świadczenie pielęgnacyjne

Przesłanka negatywna, uniemożliwiająca przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, nie dotyczy małżonka osoby wymagającej opieki, spełniającego wymogi do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego -...

24.08.2012

Od ukradzionych towarów można odliczyć VAT

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów, jeżeli w efekcie końcowym towary te nie posłużą czynnościom opodatkowanym na skutek wystąpienia kradzieży z...

23.08.2012

NSA: VAT nie wywołuje skutków podatkowych

Różnice kursowe wynikające z kwot podatku od towarów i usług nie mogą być samodzielnie kwalifikowane, jako koszt lub przychód podatkowy. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 20 lipca 2012 r.

23.08.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski