Przedsiębiorca nie musi być podatnikiem

Podatkiem od nieruchomości opodatkowana jest budowla znajdująca się w posiadaniu przedsiębiorcy, przy czym przedsiębiorca ten nie musi być jednocześnie podatnikiem podatku od nieruchomości. Takie...

11.09.2012

Wykonawca nie zbada zdolności finansowej zamawiającego

Wykonawcy nie mają uprawnień do badania na gruncie Prawa zamówień publicznych, możliwości finansowych zamawiającego, który zdecydował się przeznaczyć na realizację zamówienia więcej środków, niż...

09.09.2012

Nakaz nieprawomocny, egzekucja nieważna

Egzekucja komornicza przeprowadzona na podstawie nieprawomocnego nakazu zapłaty jest nieważna, dlatego firma, która zleciła ją komornikowi, powinna zwrócić ściągnięte już tą drogą pieniądze - orzekł...

07.09.2012

Placówka opiekuńcza to nie budynek mieszkalny

Budynek placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, chorym lub w podeszłym wieku nie jest wykorzystywany na cele mieszkaniowe. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Gdańsku z...

07.09.2012

Składki przeznaczone na opłatę są zwolnione z podatku

Dochody stowarzyszenia pochodzące, ze składek członkowskich, które przeznaczone zostaną na opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność, podlegać będą zwolnieniu przedmiotowemu...

07.09.2012