SN: ziemi rolnej nie może kupić hotelarz

Agencja Nieruchomości Rolnych ma prawo pierwokupu przed innymi nabywcami ziemi rolnej. Wyjątek stanowią rolnicy gospodarujący, którzy mieszkają w tej samej gminie, co sprzedawana nieruchomość orzekł...

06.09.2012

SN: nie ma długu - nie ma hipoteki

Hipoteka gwarantująca zwrot pożyczki nie powstanie, jeśli pożyczkodawca nie przekazał pożyczkobiorcy przedmiotu pożyczki - orzekł Sąd Najwyższy. SN uchylił wyrok sądu II instancji, który nieuważnie...

05.09.2012

Kiedy pracodawca toleruje nietrzeźwego pracownika...

BHP

Pracownik naruszający swoje podstawowe obowiązki nie może skutecznie zarzucać pracodawcy naruszenia zasad współżycia społecznego i opierać na tym swojego roszczenia o przywrócenie do pracy. Właściwa,...

04.09.2012