Małżonek może dostać świadczenie pielęgnacyjne

Przesłanka negatywna, uniemożliwiająca przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, nie dotyczy małżonka osoby wymagającej opieki, spełniającego wymogi do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego -...

24.08.2012

Od ukradzionych towarów można odliczyć VAT

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów, jeżeli w efekcie końcowym towary te nie posłużą czynnościom opodatkowanym na skutek wystąpienia kradzieży z...

23.08.2012

NSA: VAT nie wywołuje skutków podatkowych

Różnice kursowe wynikające z kwot podatku od towarów i usług nie mogą być samodzielnie kwalifikowane, jako koszt lub przychód podatkowy. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 20 lipca 2012 r.

23.08.2012

VAT nie wywołuje skutków podatkowych

Różnice kursowe wynikające z kwot podatku od towarów i usług nie mogą być samodzielnie kwalifikowane, jako koszt lub przychód podatkowy. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 20 lipca 2012 r.

22.08.2012

Certyfikat rezydencji ważny bezterminowo

Treść certyfikatu rezydencji nie wskazuje okresu jego ważności i zachowuje on swoją aktualność, dopóki nie ulegnie zmianie potwierdzany w nim stan faktyczny. Płatnik nie musi ponownie występować o...

22.08.2012

Wydruk IE-599 także potwierdza eksport

Wydruk papierowy komunikatu IE-599 jest dokumentem potwierdzającym wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty i o ile wynika z niego tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu, to podatnikowi...

22.08.2012

NSA: odmowa odpowiedzi to nie to samo co odmowa zeznań

Prawo odmowy zeznań należy odróżnić od przysługującego świadkowi prawa odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania. Takie stanowisko wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 lipca 2012 r.

22.08.2012

Odmowa odpowiedzi to nie odmowa zeznań

Prawo odmowy zeznań należy odróżnić od przysługującego świadkowi prawa odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 19 lipca 2012 r.

21.08.2012

Istotne jest to na czyją rzecz jest montowana reklama

Budownictwo

Brak jest podstaw prawnych do uznania, że umieszczenie informacji wizualnej przez stronę na konstrukcji metalowej, która już wcześniej została umieszczona przez inny podmiot, powoduje, że reklama nie...

21.08.2012

Odszkodowanie za rozwiązanie umowy nie podlega VAT

Otrzymana, w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy o świadczenie usług przewozu osób samochodem osobowym, kwota odszkodowania nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie...

21.08.2012

Nagrody dla maturzystów mogą stanowić promocję powiatu

Samorząd terytorialny

Nie jest uprawnione stanowisko, że promocję powiatu stanowić mogą dopiero informacje o wysokim poziomie nauczania w szkołach i o nagradzaniu w powiecie najlepszych absolwentów. Aby można informować,...

21.08.2012

Pracownik kopie piłkę bez podatku

Wydatki poniesione przez pracodawcę w związku z uczestnictwem zespołu pracowników w branżowym turnieju piłki nożnej nie stanowią dla pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem...

20.08.2012