ETS: nie każdy może zarejestrować nazwę domeny .eu

Osoba, której zezwolono jedynie na rejestrację nazwy domeny .eu dla właściciela znaku towarowego nie jest licencjobiorcą wcześniejszych praw. Zgodnie z wyrokiem ETS osoby, które nie są uprawnione do...

21.07.2012

ETS: nie każda chińska firma uprawia dumping

Kontrola państwa chińskiego nad walnym zgromadzeniem akcjonariuszy przedsiębiorstwa z tego kraju nie wyłącza automatycznie przyznania tej spółce statusu przedsiębiorstwa działającego w warunkach...

20.07.2012

Nie odliczysz VAT od paliwa do motocykla

Zdaniem organów podatkowych, ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego od zakupu pojazdów samochodowych oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu mają również zastosowanie do motocykli.

20.07.2012

Nieznajomość prawa nie zawsze szkodzi

Organ podatkowy rozstrzygając czy podatnikowi przysługiwało prawo odliczenia opłaconych w Niemczech przez podatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne nie może domagać się od strony wskazania...

18.07.2012

Bezrobotny nie musi informować urzędu o podjęciu pracy

Samorząd terytorialny

Bezrobotny zatrudniony przez pracodawcę po obyciu stażu w wyniku spełnienia obowiązku nałożonego na pracodawcę przez urząd pracy na podstawie zawartej pomiędzy nimi umowy o staż nie ma obowiązku...

18.07.2012