Burmistrz może być wielokrotnie ukarany grzywną

Samorząd terytorialny

Ponowny wniosek o wymierzenie grzywny organowi nie może być uznany za niedopuszczalny tylko dlatego, że grzywna ta została organowi juz raz wymierzona, skoro organ nadal nie wywiązuje się ze swoich...

26.07.2012

Procedurę likwidacyjną pojazdu przeprowadza starosta

Samorząd terytorialny

W nowym stanie prawnym organy skarbowe utraciły prawo do orzekania w kwestii odjęcia własności pojazdu, a ciężar obowiązków związanych z inicjowaniem postępowania dotyczącego likwidacji pojazdu...

25.07.2012

Wydatki na aplikację nie są kosztem podatkowym

Koszty związane z uzyskaniem uprawnień zawodowych adwokata poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej nie mogą przyczyniać się do osiągnięcia przychodu, bądź też służyć...

25.07.2012

Nie każdy może złożyć wniosek o interpretację

Wniosek o interpretację indywidualną może złożyć tylko taka osoba, która po wydaniu interpretacji mogłaby skorzystać z gwarancji, że zastosowanie się do uzyskanej interpretacji nie może jej szkodzić....

23.07.2012

Osoba bezrobotna musi być gotowa do podjęcia zatrudnienia

Samorząd terytorialny

Osoba bezrobotna to osoba niezatrudniona i niewykonująca żadnej pracy zarobkowej. Przy tym dla uzyskania i kontynuowania statusu osoby bezrobotnej konieczne jest, aby te okoliczności istniały w dacie...

23.07.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski