Wynagrodzenie biegłego nie może być ustalone "z góry"

Do ustalenia wysokości wynagrodzenia biegłego, powołanego przez organ podatkowy do określenia wartości rynkowej nieruchomości, stosuje się przepisy o należnościach świadków i biegłych w postępowaniu...

02.08.2012

Piwo bezalkoholowe w Sądzie Najwyższym

BHP

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2000 r., I PKN 589/99 nie można zarzucić pracownikowi ani spożywania alkoholu w czasie pracy, ani jej wykonywania w stanie nietrzeźwości po...

02.08.2012

Ważne jest posiadanie a nie wykorzystywanie

Dla celów podatku od nieruchomości obiekt niewykorzystywany faktycznie w danym momencie do prowadzenia działalności gospodarczej uznaje się już za związany z działalnością, bowiem definicja ustawowa...

01.08.2012