Sanitariusz ma prawo do pomostówki

BHP

Katalog prac o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych ma charakter zamknięty. Oznacza to, że cech tych nie mogą posiadać inne prace choćby...

21.02.2012

Stypendia dla wybitnych naukowców są opodatkowane

Stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców nie jest objęte zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako przychód z innych źródeł...

21.02.2012

Darowiznę można przekazać na rachunek dewelopera

Gdy przedmiotem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, warunek określony w art. 4a pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn jest spełniony także wtedy, gdy nabywca udokumentuje...

20.02.2012

NSA: Archidiecezja poznańska odzyska działkę w mieście

Archidiecezja poznańska odzyska działkę zabraną jej w PRL. W piątek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasację władz Poznania w tej sprawie. Uznał, że o zwrot własności kościelnej można ubiegać się...

17.02.2012

PIT-4R składa firma przejmująca

W przypadku przejęcia firmy w trakcie roku podatkowego, firma przejmująca po zakończeniu tego roku, powinna złożyć właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych...

16.02.2012