Starosta zatwierdził projekt budowlany i udzielił inwestorowi pozwolenia na budowę parkingu. Organ administracji architektoniczno-budowlanej zakwalifikował obiekt do kategorii IV oraz wskazał, że inwestor nie jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jest natomiast zobowiązany przed przystąpieniem do użytkowania zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Co po zakończeniu budowy inwestor uczynił.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie ABC Budownictwo>>>