W przedmiotowej sprawie prezydent miasta określił spółce podatek od nieruchomości wskazując, że w deklaracji spółka zastosowała stawki dla budynków mieszkalnych i gruntu pozostałego. Natomiast zdaniem organu podatkowego wypis z kartoteki przedmiotowego budynku podaje, że jest to budynek szpitala i zakładów opieki medycznej. Organ uznał więc, że dane z ewidencji (kartoteki budynku) stanowią podstawę dla określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości według stawek odpowiednich dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Spółka zmierzała jednak do wykazania, że powierzchnia użytkowa uwidoczniona w kartotece budynku nie ma charakteru danej ewidencyjnej i nie powinna w ogóle znajdować się w ewidencji gruntów i budynków.

Twierdzenie spółki, zdaniem NSA, do którego trafiła sprawa, są jednak niezrozumiałe, bowiem zgodnie z ustawą – Prawo geodezyjne i kartograficzne kartoteki stanowią jedną z form wizualizacji danych zgromadzonych w bazie prowadzonej za pomocą systemu teleinformatycznego, będącego częścią szeroko pojętego operatu ewidencyjnego. Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym m.in. w formie kartotek, które są w istocie raportem obrazującym dane ewidencyjne, tworzonym na podstawie baz danych ewidencyjnych przy wykorzystaniu informatycznego systemu komputerowego dla poszczególnych obrębów. Natomiast kartoteka budynków jest raportem sporządzonym na podstawie danych ewidencyjnych o budynkach, zebranych w pozycjach kartoteki budynków. Kartoteka budynków zawiera ponadto:
- dane określające podmioty ewidencyjne oraz innych władających budynkami w całości lub w części,
- oznaczenia jednostek rejestrowych gruntów lub jednostek rejestrowych budynków związanych z poszczególnymi budynkami.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie ABC Podatki>>>