Z wnioskiem o udostępnienie tych informacji zwróciła się do PiS Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka. Argumentowała, że informacje dotyczące finansowania partii politycznych są jawne.

PiS odmówiło, uznając, że informacje te są sprawą wewnętrzną i nie mają wpływu na sprawy publiczne.

Fundacja złożyła wówczas skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Do skargi dołączyło Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (obecnie Sieć obywatelska - Watchdog Polska).

W październiku ub.r. warszawski WSA oddalił skargę. Uzasadnił, że jawny jest tylko sposób uzyskiwania przez partie zewnętrznych dochodów i wydatków, a składka członkowska to wewnętrzny dochód, więc nie jest on "sprawą publiczną".

Fundacja i Stowarzyszenie zaskarżyły wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W czwartek NSA uchylił zaskarżony wyrok WSA. Uznał, że informacje oraz dokumenty dotyczące sposobu ustalania wysokości składek to informacje publiczne (sygn. I OSK 513/13). Sąd wyjaśnił, że uchwała, w której jest ustalana wysokość składki członkowskiej, jest dokumentem o charakterze publicznym, bo pochodzi od organu, który działa publicznie.